เลือกภาษา    
ติดต่อสอบถาม 074-801900
233 ซอย 8 ถนนแสงศรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เวลาเปิดบริการ
เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ติดต่อนัดหมายบริการ 074-801900 , ทันตกรรม 074-801900 ต่อ 2700 หรือ 074-805967


แผนกอายุรกรรม

รักษาโรคทางอายุรกรรม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
รับบริการตรวจสุขภาพทั่วไป หรือตรวจสุขภาพประจำปี
ตารางออกตรวจ
แพทย์หญิง วิภาวี เพ็ชรสุทธิ์ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 - 16.00 น.

แผนกสูตินรีเวช

สูติ นรีเวชกรรม ให้บริการ
- รับฝากครรภ์ และคลอดบุตร/ผ่าคลอด
- ตรวจ/คัดกรองความผิดปกติทารกในครรภ์ด้วยการเจาะน้ำคร่ำหรือเจาะเลือดมารดา
- ให้คำปรึกษาการคุมกำเนิด : ใส่ห่วงอนามัย, ฝังยาคุม, ทำหมัน
- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ตารางออกตรวจ
นายแพทย์ เทพณรงค์ จารุพาณิช จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช ดูแล รักษา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับลูกน้อยของท่าน
บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีน
ตารางออกตรวจ
แพทย์หญิง นุจินต์ เศรษฐบุตร จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
แพทย์หญิง ชดช้อย บุญชู จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรมให้บริการด้านการรักษาผ่าตัดทั่วไป เช่น เต้านม ผ่าตัดไส้ติ่ง ไส้เลื่อน ริดสีดวงทวาร เป็นต้น

ไขข้อข้องใจ อาการที่พบบ่อย บริเวณทวารหนักอาจเกิดได้จาก
1.ริดสีดวงทวาร ถ่ายเป็นเลือด มีก้อนออกมาเวลาถ่าย
2.แผลที่ปากทวารหนัก ถ่ายเจ็บและมีเลือดออก
3.ฝีที่ทวารหนัก เจ็บก้นหรือมีน้ำหนองออกที่ก้น
หากท่านมีข้อสงสัย สามารถปรึกษาแพทย์ได้ที่
-คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี โดยนายแพทย์ สุภาพ ไพศาลศิลป์ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 12.00 น.
-หรือพูดคุยขอคำปรึกษาจากแพทย์โดยการกดสัญลักษณ์แชต (รูปวงกลมสายฟ้าสีน้ำเงิน) ด้านล่าง

ตารางออกตรวจ
นายแพทย์ สุภาพ ไพศาลศิลป์ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 12.00 น.

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยแก่ ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ โดยแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดให้ฟอกไตวันละ 3 รอบ
เปิดให้บริการ จันทร์ - เสาร์ 05.00 - 18.00 น.

แผนกทันตกรรม

ดูแล แนะนำ และทำศัลยกรรมช่องปากโดยแพทย์ประจำและเฉพาะทางจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ตารางการให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
นอกเวลา 17.00 - 20.00 น.
เสาร์ 08.00 - 16.00 น.
หรือจนกว่าคิวจะเต็มในแต่ละวัน
นัดหมายและขอคำแนะนำ 074-805967

เวชศาสตร์ครอบครัว

ตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป และส่งเสริมสุขภาพ
รับบริการตรวจสุขภาพทั่วไป หรือตรวจสุขภาพประจำปี
ตารางออกตรวจ
นายแพทย์ สุเมธ พิชญ์ธาดาพร จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

หู คอ จมูก

รักษาโรคเกี่ยวกับ หู คอ จมูก
ตารางออกตรวจ
นายแพทย์ พีรวัส พงศ์พานิช (เริ่ม 1 สิงหาคม 2561) จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 15.00 น.

จักษุ

ตรวจและแนะนำการรักษาสุขภาพดวงตา โดยจักษุแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ตรวจรักษาโรคตาเบื้องต้น ต้อหิน ต้อลม ต้อเนื้อ และตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตา
ตารางออกตรวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ธวัช ตันติสารศาสน์ อังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น.
แพทย์หญิง อรุณี รอดเนียม พุธ เวลา 17.00 - 20.00 น.

รังสีวินิจฉัย

X-ray และ Ultrasound ทำงานรวดเร็วและส่งต่อข้อมูลที่ได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยี PACS

ทางเดินอาหาร

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร รักษาโรคปวดท้อง, กรดไหลย้อน, ท้องเสีย, ท้องผูก, ลำไส้แปรปรวน, ส่องกล้องทางเดินอาหาร, ตับอักเสบ, ตับแข็ง, ไขมันเกาะตับ
ตารางออกตรวจ
เสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 17.00 – 20.00 น. ทุกสัปดาห์